Skip to content

Finansudvalget er skeptiske overfor salg af Dong

January 29, 2014

af Annette Birch

Det er stadig et åbent spørgsmål om finansudvalget på torsdag vil godkende regeringens aftale med investeringsselskabet Goldman Sachs om salg af 40 % af Dong. Flere partier stillede ved åbent samråd d. 28. januar spørgsmålstegn ved regeringens beslutning og krævede svar på, hvorfor regeringen fastholdt en aftale med et selskab, der var anklaget for flere risikable transaktioner.

“Jeg er generelt imod at privatisere energiforsyningen. Særligt med en virksomhed som Goldman Sachs, der i USA er anklaget for spekulation i råvarer og som lever i skattely,” sagde Aaen. Corydan var ikke enig.

”Jeg har det ikke sådan, at når man laver forretning med nogen, så påtager man sig et fuldt moralsk ansvar for dem,” sagde Corydan. Tværtimod mente han, at det ville være i strid med EU regler og medføre tab for DONG, hvis man tilsidesatte den nuværende aftale. Han henviste til, at nye investorer først havde givet sig tilkende efter aftalens indgåelse, selv om det havde været i udbud i et år. “Når der først er lavet en aftale, kan man ikke bare tilsidesætte den. Så skulle man starte helt forfra. Det er ikke min anbefaling.”

Regeringen og Goldman Sachs indgik d. 29. november sidste år en aftale om salg af 40 % af aktierne fra det statsejede energiselskab Dong. På det tidspunkt var der et parlamentarisk flertal bag aftalen, der skal godkendes i finansudvalget for at træde i kraft. Indenfor den sidste måned har flere partier på begge fløje imidlertid sat spørgsmålstegn ved regeringens salg af Dong til Goldman Sachs efter at det er kommet frem, at Goldman Sachs har været involveret i tvivlsomme transaktioner i Grækenland, er anklaget for spekulation i råvarer i USA og er registreret på Cayman Islands for at undgå at betale skat.

Flere af udvalgsvalgsmedlemmer fandt det betænkeligt, at finansministeren ikke tidligere havde orienteret udvalget om, at Goldman Sachs var registreret i Cayman Islands og Delaware, USA, og dermed unddrog sig skat i Danmark.

“Man kan få den frygt, at der er tale om ond vilje,” sagde Thulesen Dahl og henviste til, at regeringen i alle mulige andre sammenhænge bekæmpede konstruktioner som denne. Han henviste til, at SKAT lige havde tabt en lignende sag i landsskatteretten.

Finansministeren mente imidlertid ikke, at han havde gjort noget forkert.

“Det der er vigtigt er om det vi har foretaget er lovligt. Jeg mener, at vi har oplyst det vi skal vil,” sagde Corydan og understregede, at regeringen ikke havde overdraget kontrollen til andre selskaber men stadig beholdt aktiemajoriteten på 60 %.

Regeringens aftale med Goldman Sachs skal behandles i finansudvalget torsdag d. 30. januar. Men selv om han er imod aftalen, havde Thulesen Dahl i pausen ikke meget tiltro til, at den bliver stoppet.

”Vi vil kæmpe imod det, men den kommer sikkert igennem med hjælp fra de konservative og Venstre,” sagde Thulesen Dahl.

Advertisements

From → Articles, Danish

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: