Skip to content

Åbent samråd om syriske asylansøgere

January 15, 2014
Justitsministeren redegør for ændringer i praksis for syriske asylansøgere. Foto Annette Birch

Justitsministeren redegør for ændringer i praksis for syriske asylansøgere. Foto Annette Birch

af Annette Birch

Justitsminister Karen Hækkerup ville under det åbne samråd om syriske asylansøgere d. 14. januar ikke garantere, at syriske flygtninge bliver sendt tilbage til deres hjemland, når forholdene der er stabiliseret. Samrådet var blevet indkaldt på foranledning af Dansk Folkeparti, der var bekymret over det stigende antal syriske asylansøgere, der i løbet af efteråret har fået asyl i Danmark på grundlag af en ændret praksis fra Flygtningenævnet.

“Nej, jeg kommer ikke til at bakke op om en sådan lovændring, der vil være i strid med internationale konventioner,” sagde Karen Hækkerup på vedvarende forespørgsler fra Martin Henriksen (DF) om, hvorvidt hun kunne garantere, at syrere, der havde fået midlertidigt asyl i Danmark, vil blive sendt tilbage til Syrien, når forholdene igen er stabiliseret i landet. Hækkerup uddybede, at flygtninge efter internationale konventioner ikke kan blive sendt tilbage, hvis de har været i Danmark i en vis årrække.

Flygtningenævnet afgjorde d. 3. september sidste år, at personer fra de områder i Syrien, hvor der er hårde kampe og overgreb mod civile, ikke længere behøver at være personligt forfulgt for at kunne søge asyl. Nu er det nok at komme fra et af de områder. Flygtningenævnet henviste i sin afgørelse til en afgørelse fra Den europæiske Menneskeretsdomstol om, at flygtninge ikke kan sendes tilbage til områder, hvor de alene ved deres tilstedeværelse vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb.

Justitsministeren fastholdt, at dansk asylpolitik ikke var blevet ændret og at hun ikke havde til hensigt at gribe ind i Flygtningenævnets praksis. Hun understregede, at syrerne fik asyl efter en individual, konkret vurdering.

“Jeg vil gerne understrege, at ikke alle syrere får automatisk asyl. Det kommer an på hvilket område de kommer fra ,” sagde ministeren. Hun henviste også til, at der var flere syrere, der havde fået asyl i Sverige end i Danmark. Her kunne de få permanent og ikke midlertidig opholdstilladelse.

Martin Henriksen (DF) stillede sig uforstående overfor, hvorfor det skulle være i modstrid med internationale konventioner at sende syriske flygtninge tilbage til deres hjemland, når forholdene i landet stabiliserede sig. Justitsministeren ville sende en skriftlig besvarelse.

Advertisements

From → Articles, Danish

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: